Rapportage

Aan onze rapporten, die veelal het eindresultaat van onze werkzaamheden zijn, besteden wij veel aandacht. Onze rapporten zijn bondig, helder en duidelijk, en volgen wanneer vereist exact de richtlijnen van de cliënt of van de overheid. Wij weten dat het veelal onontkoombaar is dat een deel van de tekst technisch van aard is, en enig vakjargon bevat, maar de essentie van de tekst wordt verhelderd met tabellen en figuren. Bovendien gebruiken wij voor de conclusies en aanbevelingen welgekozen en heldere bewoordingen, zodat de opdrachtgever volledig, correct en precies wordt geïnformeerd.

Menu