Middelen

Voor het uitvoeren van opdrachten heeft Aquaconseil een breed scala van geavanceerde programmatuur tot zijn beschikking, waaronder

 • Grondwaterstromingsmodellen, waarmee de grondwaterstroming wordt gesimuleerd in aquifers, rond putten en dergelijke

 • Stoftransportmodellen, voor het berekenen van het transport van bijvoorbeeld verontreinigingen in het grondwater, inclusief.

 • Chemische evenwichtsmodellen, waarmee hydrochemische evenwichten in de bodem kunnen worden bepaald, van belang voor onder meer warmte/koude-opslag, ondergrondse ontijzering, putverstopping

 • GIS-programmatuur
 • Modellen voor risicoanalyse, aan de hand waarvan de risico’s van verontreiniging voor mens en ecosysteem kunnen worden gekwantificeerd

 • Programmatuur voor het maken van professionele afbeeldingen en het bewerken van foto’s.

Bovendien beschikken we onder andere over divers gespecialiseerde apparatuur voorveldwerkzaamheden, voor onder meer

 • De uitvoering van milieukundige verkenningsboringen
 • Grondwaterbemonstering – een breed scala aan hand- en mechanische pompen
 • Grondwaterstandmetingen, handmatig of continu (dataloggers)
 • Drijflaag-meting
 • Veldmeting van waterparameters: EC, pH, temp., O2 , etc.