Erkenningen

Aquaconseil is erkend door de volgende overheidsorganisaties :

 • Deskundige op het gebied van bodembeheer, categorie II
 • Expert in milieueffectrapportages, categorieën:
  • Afvalbeheer
  • Waterbeheer
  • Vergunningen met betrekking tot landbouwactiviteiten
 • Expert in grondwatermodellering

Geaccrediteerd als expert in bodemverontreiniging.

 • Deskundige op het gebied van
  • Stoffen in de vloeibare en vaste omgeving
  • Effectstudies (waterbescherming en -beheer, bescherming van de bodem, ondergrond en grondwater)
  • Wettelijke gezondheids- en veiligheidsinspecties en milieu inspecties volgens de vereisten van de exploitatievergunning