Erkenningen

Aquaconseil is erkend door de volgende overheidsorganisaties :

  • Deskundige op het gebied van bodembeheer, categorie II
  • Expert in milieueffectrapportages, categorieën:
    • Afvalbeheer
    • Waterbeheer
    • Vergunningen met betrekking tot landbouwactiviteiten
Menu