Milieu

Onze diensten :

• Onderzoek naar de kwaliteit van bodem en grondwater (oriënterend en beschrijvend bodemonderzoek)

• Opstellen van saneringsprojecten, inclusief kostenvergelijking van saneringsalternatieven, vergunningen

• Milieukundig toezicht op de saneringswerkzaamheden, eindrapportage