Geothermische energie

Onze diensten omvatten :

• Haalbaarheidsstudies voor het gebruik van geothermische energie (magazijn, kantoor- of thuis)

• Bepaling van het geothermische systeem dat het beste bij uw gebouw past (lucht, bodem, grondwater)

• Opstellen van een bestek, toezicht op de werken