Site logo

Milieu

De zorg voor het milieu is inmiddels gemeengoed geworden, en er wordt veel bewuster omgegaan met de kwaliteit van bodem en grondwater en met afval. Aquaconseil stelt de actuele bodemkwaliteit vast en brengt de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater in kaart. Met behulp van computermodellen wordt de toekomstige verspreiding bepaald, en wordt de ontwikkeling van de grondwaterkwaliteit gesimuleerd. Risico's worden geanalyseerd, gewogen en met elkaar vergeleken, waarna een gedegen advies volgt over te nemen maatregelen. Aquaconseil heeft een uitgebreide ervaring in de uitvoering van milieueffectrapportages, met name voor de nucleaire sector.