Site logo

Middelen

Voor het uitvoeren van opdrachten heeft Aquaconseil een breed scala van geavanceerde programmatuur tot zijn beschikking, waaronder
  • Grondwaterstromingsmodellen, waarmee de grondwaterstroming wordt gesimuleerd in aquifers, rond putten en dergelijke
  • Stoftransportmodellen, voor het berekenen van het transport van bijvoorbeeld verontreinigingen in het grondwater
  • Chemische evenwichtsmodellen, waarmee hydrochemische evenwichten in de bodem kunnen worden bepaald, van belang voor onder meer warmte/koude-opslag, ondergrondse ontijzering, putverstopping
  • Modellen voor risicoanalyse, aan de hand waarvan de risico's van verontreiniging voor mens en ecosysteem kunnen worden gekwantificeerd
  • Programmatuur voor het maken en bewerken van foto's en professionele afbeeldingen.